Praktische informatie

Praktische informatie van Huyze Abbeweer

We proberen op deze pagina een aantal veelgestelde vragen te beantwoorden en meer informatie te geven over bijvoorbeeld de financiering.

Veelgestelde vragen

Wat is de definitie van een dagdeel?

Een aaneengesloten periode van minimaal 4 uur (een ochtend, middag). Deze afspraak wordt voor aanvang met de deelnemer gemaakt.

Welke dagdelen is de zorgboerderij geopend?

Zorgboerderij Huyze Abbeweer is 14 dagdelen per week (7 dagen per week) geopend.

Welke zorg op welke dagdelen wordt geboden?

Dat zal afhankelijk zijn van de hulpvraag van de deelnemer en de persoonlijke klik die we als persoon willen voelen.

Wat is de bezetting van de verschillende dagdelen?

Dat wordt afgestemd om het aantal deelnemers die dag.

Hoeveel dagdelen neemt een deelnemer gemiddeld af?

Het minimale aantal dagdelen is 2, gemiddeld worden er 4 dagdelen per week afgenomen.

Hoeveel deelnemers van een doelgroep kunnen jullie maximaal begeleiden?

De wens is om een diversiteit van doelgroepen te hebben waarbij het uitgangspunt is om maximaal 15 deelnemers te kunnen laten deelnemen.

Kunnen deelnemers ook blijven slapen?

Het is mogelijk om kortdurend bij ons te logeren. Dit is zowel individueel als in een groepsverband mogelijk.

Wat betekent ambulante begeleiding?

Ambulante begeleiding betekent dat je in je eigen woonruimte begeleiding krijgt van één van onze hulpverleners.

We bieden bij de meest uiteenlopende zaken ondersteuning. Zoals bij lichamelijke beperkingen, huiselijke/familie relaties, huisvesting, financiën en dagbesteding, etc. Wij begeleiden je op persoonlijk en individueel niveau en we werken samen aan je leerdoelen die uiteindelijk (volledig of deels) zelfstandig wonen mogelijk maken. Tijdens onze begeleiding is jouw omgeving en netwerk een belangrijke schakel in jouw persoonlijk traject.

Financiering

Persoonsgebonden Budget

We werken middels Persoonsgebonden Budget (PGB). Een PGB is een bedrag waarmee je zorg kunt kopen bij een zorgverlener. Het bedrag dat je krijgt is jouw budget. Er zijn 4 soorten PGB. Welk PGB je krijgt, hangt af van de zorg die nodig is. Als je een budget krijgt, dan ben jij de budgethouder.

  1. Een PGB vanuit de Jeugdwet, voor zorg aan kinderen tot 18 jaar
  2. Een PGB vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), voor huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding
  3. Een PGB vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), voor langdurige zorg thuis
  4. Een PGB vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), voor verzorging en verpleging thuis.

ZINNZorg

Zorg in natura is de tegenhanger van het persoonsgebonden budget. Bij zorg in natura krijg je zorg van een zorgaanbieder waarmee de gemeente een contract afgesloten heeft. Deze zorg is er voor kinderen met een handicap, gedragsproblemen of langdurige ziekte.

Wet Langdurige Zorg

De Wet Langdurige Zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking.